LLAR D'AJUDA MÚTUA

Què és?

És un servei de suport a la llar i supervisió integral per a
persones amb diagnòstic de salut mental en pisos compartits.

El suport a la llar s'adapta a les persones que hi conviuen, acompanyant en les activitats bàsiques de la vida diària,
fomentant l'autonomia i les pròpies capacitats però acceptant
les limitacions. El du a terme una persona nouvinguda formada específicament, amb experiència prèvia en tasques de cures i supervisada per l'educadora social o la psicòloga, a qui se li ofereix a canvi una habitació en el mateix domicili.

La supervisió integral es basa en l'acompanyament educatiu en totes les àrees de la vida, plantejant uns objectius per a cadascuna i unes condicions per a que la persona pugui desenvolupar els seus propis projectes però assegurant una vida saludable i adaptada a les seves característiques. 

Treballem des d’un model d’Atenció Centrada en la Persona, fent a protagonistes a les persones beneficiàries. Es realitza a través de la intervenció professional amb educadora social/psicòloga que realitza un pla educatiu individualitzat i es coordina amb les entitats de la zona, el centre de salut mental de referència de la persona i amb la família.


Qui hi intervè?

amb la col·laboració de:


Tríptic informatiu:

Tríptic Llar d'Ajuda Mútua.pdf
Estàs interessada? Vols més informació? Contacta'ns!