COL·LABORA AMB NOSALTRES

Fes-te SOCI/A!

Qui som?

L'Associació Clauers és una entitat sense ànim de lucre formada per un equip interdisciplinar de professionals i persones voluntàries.
Hem nascut en ple context de pandèmia per Covid-19 per donar resposta a necessitats de persones amb problemes de salut mental i en situació d'exclusió social. En aquest panorama d'emergència sanitària s'ha evidenciat com les persones més vulnerables queden desplaçades dels circuits d'atenció social quan més ho necessitàven. Això, juntament amb una clara afectació a la salut mental de tothom, ens ha impulsat a tirar endavant aquest projecte amb l'objectiu de generar eines per a la prevenció, la intervenció i la formació en salut mental.

La nostra MISSIÓ

La nostra missió és fomentar la salut mental a través de la prevenció, la intervenció i la formació de diferents col·lectius.

Els nostres projectes de prevenció son un conjunt de serveis destinats especialment als col·lectius més vulnerables. Se’ls ofereix un acompanyament i un suport en moments de dol o moments vitals delicats per a que aquests puguin superar-se i gestionar-se adequadament, sense que es cronifiquin dinàmiques perjudicials que desenvolupin un problema de salut mental a llarg plaç. Els serveis de prevenció que oferirem també inclouen la creació d’espais d’oci saludable i espais de cures, doncs a vegades és simplement la manca d’aquests la que pot ocasionar una situació de patiment mental.

La intervenció la realitzem amb persones que tinguin problemes de salut mental, ja sigui amb un diagnòstic o no, i amb el seu entorn més proper. Per a fer-ho partim d’una perspectiva holística i sistèmica, doncs considerem que totes les àrees de la vida de la persona (laboral, habitatge, família,...) s’interrelacionen i s’han de tenir en compte si es vol donar el suport suficient per resoldre la problemàtica, així doncs, oferim un acompanyament integral i continuat en tots els serveis d’intervenció.

La formació va dirigida a tota societat ja que la salut mental és cosa de tots. No només es tracta de la pròpia salut mental, que no oblidem que qualsevol persona pot arribar a tenir patiment mental, si no de entre tots formar una ciutadania responsable i inclusiva que permeti unes condicions més accessibles per a les persones que no estan en un bon estat de salut mental.Què fem?

Formacions i tallers

Oferim formacions i tallers sobre diferents temes relacionats amb la salut mental amb l'objectiu de facilitar una millor comprensió de diversos aspectes d'aquesta àrea tant important del benestar humà. És necessari conèixer millor per trencar prejudicis i convertir els nostres espais quotidians en ambients més acollidors i accessibles per a tothom.

LLAR D'AJUDA MÚTUA

La LLAR D'AJUDA MÚTUA és un servei de suport a la llar i supervisió integral per a persones amb problemes de salut mental en pisos compartits. 
TREBALLEM per fomentar la salut mental a través de la prevenció, la intervenció i la formació de diferents col·lectius

Vols ser-ne part?

Ofertes de voluntariat:

AMB LA COL·LABORACIÓ DE: