La nostra MISSIÓ

La nostra missió és per fomentar la salut mental a través de la prevenció, la intervenció i la formació de diferents col·lectius.

Els nostres projectes de prevenció son un conjunt de serveis destinats especialment als col·lectius més vulnerables. Se’ls ofereix un acompanyament i un suport en moments de dol o moments vitals delicats per a que aquests puguin superar-se i gestionar-se adequadament, sense que es cronifiquin dinàmiques perjudicials que desenvolupin un problema de salut mental a llarg plaç. Els serveis de prevenció que oferirem també inclouen la creació d’espais d’oci saludable i espais de cures, doncs a vegades és simplement la manca d’aquests la que pot ocasionar una situació de patiment mental.

La intervenció la realitzem amb persones que tinguin problemes de salut mental, ja sigui amb un diagnòstic o no, i amb el seu entorn més proper. Per a fer-ho partim d’una perspectiva holística i sistèmica, doncs considerem que totes les àrees de la vida de la persona (laboral, habitatge, família,...) s’interrelacionen i s’han de tenir en compte si es vol donar el suport suficient per resoldre la problemàtica, així doncs, oferim un acompanyament integral i continuat en tots els serveis d’intervenció.

La formació va dirigida a tota societat ja que la salut mental és cosa de tots. No només es tracta de la pròpia salut mental, que no oblidem que qualsevol persona pot arribar a tenir patiment mental, si no de entre tots formar una ciutadania responsable i inclusiva que permeti unes condicions més accessibles per a les persones que no estan en un bon estat de salut mental.ELS NOSTRES VALORS

SOLIDARITAT

Creiem que la solidaritat, l'ajuda mútua, és el valor principal que fa néixer la nostra missió i que mou la nostra feina. És la màxima expressió de la nostra responsabilitat cap al bé comú, buscant allunyar-nos de l'individualisme i l'egoisme.

DIVERSITAT

No ens plantegem fer encaixar en la norma a les persones en situació d'exclusió social, en tot cas, voldrem fomentar la seva sociabilitat per a la bona convivència. Busquem una transformació social que desdibuixi els límits de la norma per esdevenir una societat inclusiva que valori la diversitat com a font de riquesa humana.

RESPECTE

Treballem des del respecte, és a dir, plantegem una intervenció centrada en la persona, partint de la idea que cadascú ha de ser protagonista de la seva pròpia vida i les seves decisions.

TRANSPARÈNCIA

La transparència ha de ser un dels valors transversals per a qualsevol entitat sense ànim de lucre. La rendició de comptes és necessària per a poder fer partícipa a la ciutadania que vulgui col·laborar.

CONFIANÇA

La nostra intervenció directa amb les persones es basarà en el vincle i la confiança, en el raonament per sobre de la imposició, fugint de ser una institució autoritària.

SOSTENIBILITAT

Plantegem la sostenibilitat com a un valor totalment necessari en el context actual. Cada petita decisió suma per a cuidar el nostre planeta.